Kamal Kornain
Kamal Kornain ialah pembangun aplikasi android.

Untuk menghubungi saya, boleh email: kamalkornain [a] gmail.com .